skip to main content
Sarah Leach Staff Photo

Class Schedule  

Mrs. Leach's 2017-2018 Schedule

ODD Days                                              

1- British Literature with Mrs. Busby                             

3- British Literature                                   

5- Planning                                              

7- British Literature     

 

EVEN DAYS

2- AP Literature

4- British Literature with Mrs. Busby

6- Planning

8- British Literature with Mrs. Busby